Webové stránky

Poznámky
Level EXPERT
Klíč API by měl být odeslán jako Bearer token v Authorization header requestu. Získejte svůj API klíč.
List

API endpoint:

GET
https://analytikawebu.cz/api/v1/websites

Příklad requestu:

curl --location --request GET 'https://analytikawebu.cz/api/v1/websites' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}'
Parametr
Typ
Popis
search
volitelný string
Vyhledávací dotaz.
sort
volitelný string
Seřadit. Možné hodnoty jsou: desc pro Z-A, asc pro A-Z.
per_page
volitelný int
Výsledky na stránku. Možné hodnoty jsou: 10100. Výchozí: 10.
Ukázat

API endpoint:

GET
https://analytikawebu.cz/api/v1/websites/{id}

Příklad requestu:

curl --location --request GET 'https://analytikawebu.cz/api/v1/websites/{id}' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}'
Obchod

API endpoint:

POST
https://analytikawebu.cz/api/v1/websites

Příklad requestu:

curl --location --request POST 'https://analytikawebu.cz/api/v1/websites' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--data-urlencode 'url={url}'
Parametr
Typ
Popis
url
požadované string
Adresa URL webu.
privacy
volitelný integer
Soukromí stránky statistik. Možné hodnoty jsou: 0 pro Veřejný, 1 pro Soukromý, 2 pro Heslo. Výchozí: 1.
password
volitelný string
Heslo pro stránku statistik. Funguje pouze s privacy nastaven na 2.
email
volitelný integer
Pravidelné e-mailové reporty. Možné hodnoty jsou: 0 pro Zakázáno, 1 pro Povoleno. Výchozí: 0.
exclude_bots
volitelný integer
Vyloučit běžné roboty ze sledování. Možné hodnoty jsou: 0 pro Zakázáno, 1 pro Povoleno. Výchozí: 1.
exclude_params
volitelný string
Exclude URL query parameters from being tracked. Jeden na řádek.
exclude_ips
volitelný string
Vyloučit IP ze sledování. Jeden na řádek.
Aktualizace

API endpoint:

PUT PATCH
https://analytikawebu.cz/api/v1/websites/{id}

Příklad requestu:

curl --location --request PUT 'https://analytikawebu.cz/api/v1/websites/{id}' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--data-urlencode 'url={url}'
Parametr
Typ
Popis
privacy
volitelný integer
Soukromí stránky statistik. Možné hodnoty jsou: 0 pro Veřejný, 1 pro Soukromý, 2 pro Heslo.
password
volitelný string
Heslo pro stránku statistik. Funguje pouze s privacy nastaven na 2.
email
volitelný integer
Pravidelné e-mailové reporty. Možné hodnoty jsou: 0 pro Zakázáno, 1 pro Povoleno.
exclude_bots
volitelný integer
Vyloučit běžné roboty ze sledování. Možné hodnoty jsou: 0 pro Zakázáno, 1 pro Povoleno.
exclude_params
volitelný string
Exclude URL query parameters from being tracked. Jeden na řádek.
exclude_ips
volitelný string
Vyloučit IP ze sledování. Jeden na řádek.
Smazat

API endpoint:

DELETE
https://analytikawebu.cz/websites/{id}/destroy

Příklad requestu:

curl --location --request DELETE 'https://analytikawebu.cz/websites/{id}/destroy' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}'