Statistiky

Poznámky
Level EXPERT
Klíč API by měl být odeslán jako Bearer token v Authorization header requestu. Získejte svůj API klíč.
Ukázat

API endpoint:

GET
https://analytikawebu.cz/api/v1/stats/{id}

Příklad requestu:

curl --location --request GET 'https://analytikawebu.cz/api/v1/stats/{id}' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}'
Parametr
Typ
Popis
from
požadované string
Počáteční datum ve Y-m-d formátu.
to
požadované string
Datum ukončení ve Y-m-d formátu.
name
požadované string
Název statistiky. Možné hodnoty jsou: browser, campaign, city, continent, country, device, event, landing_page, language, os, page, pageviews, pageviews_hours, referrer, resolution, visitors, visitors_hours.
search
volitelný string
Vyhledávací dotaz.
sort
volitelný string
Seřadit. Možné hodnoty jsou: max pro Nejlepší výkon, min pro Nejméně výkonný. Výchozí: max.
per_page
volitelný int
Výsledky na stránku. Možné hodnoty jsou: 10100. Výchozí: 10.