Účet

Poznámky
Level EXPERT
Klíč API by měl být odeslán jako Bearer token v Authorization header requestu. Získejte svůj API klíč.
Ukázat

API endpoint:

GET
https://analytikawebu.cz/api/v1/account

Příklad requestu:

curl --location --request GET 'https://analytikawebu.cz/api/v1/account' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}'